MBIadvies een uitgebalanceerd geheel
MBIadvies
 

Kwaliteitsuitval / De pitstop

Procesbeheersing is vooral zichtbaar op de overdrachtsmomenten tussen de verschillende bedrijfsfuncties.

De crew van de "pitstop" bestaat uit een multidisciplinaire groep medewerkers.Tijdens de pitstop wordt gekeken of de producten tijdens de overdracht aan de kwaliteitseisen voldoen.
De werkgroepleden wordt gevraagd om binnen de huidige processen de gewenste kwaliteit te realiseren cq te korrigeren. Conclusie is vaak dat binnen een bedrijfsfunctie niet gewerkt wordt volgens haar eigen standaarden. Verder blijkt vaak dat men niet meer door heeft wat de gevolgen voor de andere afdelingen zijn.

Door deze systematiek wordt bottum-up in een kort tijdsbestek het
het kwaliteitsniveau van de huidige processen opnieuw geijkt.

Resultaat van de pitstop is:

  • Verbetering van kwaliteit van product/dienst in een kort tijdsbestek, door bestaande afspraken na te komen.
  • Bewustwording bij medewerkers van noodzaak voor verbeteringen.
  • Bereidheid om mee te werken aan verbeterpunten binnen de organisatie.