MBIadvies een uitgebalanceerd geheel
MBIadvies
 

Inzetbaarheidsmatrix

De inzetbaarheidsmatrix.

  • Op de verticale as staan de taken/vaardigheden die benodigd zijn binnen een afdeling.
  • Per medewerker (horizontale as) wordt aangegeven in hoeverre iemand over de vaardigheden beschikt.
  • De ingevulde matrix geeft aan welke taken/competenties kritisch zijn en de opleidingsbehoefte per medewerker.
  • De matrix is een middel voor invoering van multi-functionele inzetbaarheid.

De inzetbaarheidsmatrix wordt gebruikt om het vakmanschap van de medewerkers te verhogen, waardoor leverbetrouwbaarheid en effectiviteit wordt verbeterd. Met de invoering van multi-functionele inzetbaarheid dient naar de impact van de functiewaardering gekeken te worden, om daarmee een win-win situatie voor de medewerkers en organisatie te creëren.

Continue evolutie van de organisatie vereist een aanpassingsvermogen aan de steeds veranderende omgeving. Voor de medewerker betekent dit, dat naast het hebben van vaktechnische kennis, de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden steeds belangrijker wordt. Daarom is de inzetbaarheidsmatrix ook gebruikt om een ontwikkeltraject op te starten voor de navolgende persoonlijke vaardigheden :

  • Communicatie.
  • Zelfsturing.
  • Resultaat leveren.
  • Samenwerken.
  • Leiderschap tonen.
  • Coachen en ontwikkeling. 

Het verbeteren van de persoonlijke vaardigheden vergroot het veranderingsvermogen van de medewerker en organisatie. Voor de medewerker als mens betekent het, dat beter omgegaan kan worden met veranderingen binnen de maatschappij en de organisatie. Het gevoel hebben van zelfsturing brengt een stuk onafhankelijkheid met zich mee. 

Er zijn organisaties die schrikken van het vergroten van de onafhankelijkheid van de medewerkers t.o.v. de organisatie. Zij zullen zich voor ogen dienen te houden dat het stopzetten van de ontwikkeling van de medewerker op termijn het stopzetten van de ontwikkeling van de organisatie betekent.