MBIadvies een uitgebalanceerd geheel
MBIadvies
 
www.degelderlander.nl

Grafische industrie

Eind jaren '90 gefunctioneerd als hoofd drukkerij/prepress binnen het dagblad De Gelderlander. Een sterke vakbondsomgeving met weinig veranderingsgezindheid. En tegelijkertijd ontstond er steeds meer druk door daling in de opbrengsten van de advertenties en abonnees.

  • Een betere bezetting gerealiseerd door te gaan werken met zelfsturende teams (100 fte) en het betreden van de markt voor drukwerk derden.
  • Ontwikkeltraject medewerkers opgezet met behulp van de inzetbaarheidsmatrix.
  • Met de ondernemingsraad een akkoord bereikt om over te gaan van een 2-ploegensysteem naar een 3-ploegensysteem.
  • Invoering van autonoom onderhoud.
  • 5S werkmethode is toegepast met een werkgroep om het voorraadbeheer van de drukinkten(steunkleuren) te borgen.
  • Certificering ISO kwaliteitszorgsysteem binnen het bedrijf.
 
www.axelspringer.de

Drukwerk derden

  • Bij een grote calamiteit van het dagblad Die Welt contact opgenomen met de uitgeverij in Hamburg. Als resultante hiervan voor 1,5 jaar een dagelijkse drukorder van Die Welt binnengehaald.